Bereid u voor op mei 2018


In 2016 is een nieuwe EU wet aangenomen op het gebied van data protectie, we zitten nu in een overgangsfase maar per 25 mei 2018 zal deze wet definitief in werking treden.

Deze wet heet: GDPR (General Data Protection Regulation) of in het Nederlands: AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

AVG vervangt de huidige Nederlandse wet “bescherming persoonsgegevens” en is van toepassing op alle bedrijven die persoonlijke data verzamelen van inwoners binnen de EU.

De AVG wetgeving geldt voor alle bedrijven, klein of groot, en heeft betrekking op persoonsgegevens in zowel elektronische als geprinte vorm, zoals papieren documenten.

De AVG wetgeving verplicht organisaties om:

  • transparant te zijn over hoe data wordt verkregen en hoe het wordt gebruikt
  • verantwoording te dragen over hoe persoonlijke data wordt opgeslagen, verwerkt en gebruikt
  • alles te doen om persoonlijke data te beschermen

Belangrijk in de AVG wetgeving is het vernieuwd recht op data vernietiging

Elk individu in de EU heeft het recht dat persoonlijke data over hem/haar verwijderd/vernietigd wordt, zonder “onnodig uitstel”.

Elk bedrijf wordt dus geacht om zowel organisatorische als technische maatregelen te nemen tegen misbruik van persoonlijke data. Dus ook bij het vernietigen van geprinte documenten moeten adequate maatregelen worden genomen zodat er geen mogelijkheid tot misbruik kan ontstaan. Want bedrijven kunnen boetes krijgen tot wel €20mln of 4% van de jaaromzet wanneer ze niet voldoen aan deze wetgeving.

Om de geprinte documenten te vernietigen, kunt u gebruik maken van papiervernietigers. Deze bieden de ideale oplossing om 100% te voldoen aan de nieuwe EU wetgeving. Afhankelijk van uw wensen, en met hoeveel mensen u gebruik gaat maken van de papiervernietigers, zijn er meerdere ACCO shredders beschikbaar. Onze Customer Service helpt u graag een juiste keuze te maken voor een shredder die geschikt is voor uw organisatie. Geïnteresseerd in onze tijdelijke aanbiedingen op ACCO papiervernietigers? Neemt u dan contact op met ons.

Deel dit Artikel